De toegevoegde waarde van vrijwilligers

29-11-2017

 

Philine van Overbeeke schreef een scriptie over wat vrijwilligers, vergeleken met betaalde krachten, aan unieke waarden kunnen toevoegen aan een organisatie. De scriptie identificeert 7 van dergelijke waarden:

  1. geloofwaardigheid

  2. draagvlak: hoe meer vrijwilligers zich inzetten, hoe groter het draagvlak

  3. diversiteit: het bereiken van nieuwe groepen

  4. emotionele nabijheid

  5. bron van feedback: vrijwilligers geven makkelijker kritiek richting management

  6. Innovatie: vrijwilligers durven te experimenteren en brengen nieuwe dingen in

  7. goodwill.

Deze toegevoegde waarden kunnen non-profit organisaties gebruiken als argumenten bij het werven van nieuwe vrijwilligers, donors en fondsen. En om de zichtbaarheid ten opzichte van doelgroepen te vergroten.

Bron: Vrijwilligerswerk.nl