Passend besturen door vrijwilligers

13-12-2017

Moeite met het vinden van geschikte mensen voor bestuursfuncties?

Lees de publicatie "Passend besturen".

Besturen als een uitdaging!

Andere manieren om bestuursfuncties in te vullen.

Klik hier voor de volledige publicatie.