Subsidie aanvragen van het MenzisFonds

23-04-2018

Samen met maatschappelijke organisaties wil Menzis werken aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn ze in 2018 het MenzisFonds gestart. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief hun financieringsaanvraag indienen.

In elk van de 5 regio’s (Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West) is een fonds beschikbaar van € 25.000. Zowel verzekerden van Menzis als niet-verzekerden kunnen hierop een beroep doen.

Hoe werkt het?
Voor elk maatschappelijk initiatief hebben ze maximaal € 5.000 aan budget. Dit betekent dat ze per regio minimaal 5 projecten kunnen financieren. Naast de regionale fondsen is er een landelijk fonds van € 30.000. Dit fonds richt zich op grotere projecten met een maatschappelijke insteek. Hierbij geldt een maximumbudget van € 10.000 per initiatief.

Tussen 26 maart en 20 mei 2018 kunt u als organisatie uw aanvraag indienen. De Ledenraad en de leden kiezen vervolgens - op basis van een aantal criteria - welke projecten het beste bijdragen aan de zorg en leefkracht in de regio’s en dus financiering krijgen. Vanuit hun coöperatieve gedachte vinden ze het belangrijk dat de leden zelf beslissen over de inzet van de gelden.

Onze ambassadeurs
Menzis is trots op haar actieve en betrokken Ledenraad. Samen werken ze aan de verbondenheid met de verzekerden. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij diverse verbeterinitiatieven. Want alleen met wederzijds begrip en met solidariteit houden we de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Het MenzisFonds draagt hieraan verder bij en geeft zo hun coöperatieve gedachtegoed nog meer vorm. De leden van de Ledenraad vervullen een grote rol bij de uitvoering van het fonds en als ambassadeur.