4 gouden tips voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

29-04-2019

Hier een aantal tips:

  • Zorg dat het belang van de activiteit en de impact van het vrijwilligerswerk duidelijk is. Eenmalige vrijwilligers vinden het belangrijk dat wat zij doen ook werkelijk impact heeft. Leg daarom goed uit wat het belang, impact en noodzaak is. Directe interactie met de doelgroep kan het belang verduidelijken.

  • Zorg voor voldoende ondersteuning voor, tijdens en na de activiteit. De eenmalige vrijwilliger is nieuw en wellicht onbekend met jouw organisatie, de activiteiten en de doelgroep. Neem voor aanvang van de activiteit contact op met de vrijwilliger. Begin de dag met een korte introductie om de eenmalige vrijwilliger(s) welkom te heten en zorg dat er gedurende de dag iemand aanwezig is waaraan de vrijwilliger(s) vragen kunnen stellen. Een bedankje achteraf toont de vrijwilliger(s) dat de geleverde inzet gewaardeerd wordt.

  • Kies de juiste activiteit. Het is belangrijk dat de klus aan het eind van de dag voltooid is. Kies een activiteit met een duidelijk begin, einde en een zichtbaar resultaat.

  • Zorg voor een planning. Zorg voor structuur en maak duidelijk wat er van de vrijwilliger(s) verwacht wordt. En zorg dat bij aanvang alle spullen en materialen aanwezig zijn.

Je kunt een eenmalige activiteit of klus aanmelden op www.slingermarkt.nl