Maatwerk voor Hengelose verenigingen en stichtingen

22-04-2021

Op basis van de subsidieregeling uit 2020, kan er in 2021 alsnog maatwerk geleverd worden voor Hengelose stichtingen en verenigingen die het hard nodig hebben.

Verenigingen en stichtingen die niet eerder een aanvraag deden, maar wel in de problemen dreigen te komen door het corona-virus, kunnen alsnog een aanvraag doen. Dat kan op eenvoudige wijze via het algemene contactformulier op www.hengelo.nl onder vermelding ‘maatwerk corona’. Van het bedrag dat de gemeenteraad in 2020 beschikbaar stelde, is nog ongeveer 125.000 euro over. De gemeenteraad heeft aangegeven dat alsnog te willen gebruiken voor organisaties die gedupeerd zijn door de coronacrisis.

Voor meer informatie: Maatwerk voor verenigingen en stichtingen (hengelo.nl)