Masterclass "Over de grenzen van vrijwilligerswerk"

18-03-2019

Een zeer inspirerende Masterclass gegeven door Evelien Tonkens met een levendige paneldiscussie. 

De middag werd begeleid door Meryam Sumer die dat voortreffelijk deed! 


De conclusie van deze masterclass was dat vrijwilligers van cruciaal belang zijn, hun werk met veel plezier doen

Professionals blijven nodig voor:

  • organisatie en financiën
  • conflictbeheersing
  • tegengaan uitsluiting
  • waarborgen continuïteit
  • tegengaan van overbelasting vrijwilligers

Vrijwilligers voelen grote druk om over eigen grenzen te gaan en veel goede redenen hebben om dat te doen.

Meer professionele hulp is noodzakelijk.

Binnenkort staat er een uitgebreide samenvatting op www.wijkrachtacademie.nl