Onderzoek naar scholingsbehoefte van vrijwilligers en mantelzorgers in Hengelo

23-03-2015

Door onder meer maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wetgeving en bezuinigingen wordt er een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Tegelijkertijd hebben vrijwilligers en mantelzorgers zelf soms ook ondersteuning nodig, zodat zij hun (zorg)taken goed kunnen uitvoeren. Een voorbeeld van ondersteuning is scholing. Kennis en/of vaardigheden opdoen, zodat zij weer helemaal bij de tijd zijn. Dat zorgt ervoor dat vrijwilligers en mantelzorgers het werk met plezier en naar wens kunnen uitvoeren.

Online enquête invullen
Wat zijn nu de behoeften? Dit willen we weten van mantelzorgers, vrijwilligers én organisaties. Vul via onderstaande link de enquête in die voor u van toepassing is: 

Bent u mantelzorgerVul dan hier de online enquête in

Bent u vrijwilligerVul dan hier de online enquête in.

Bent u werkzaam bij een organisatie die werkt met vrijwilligers/mantelzorgers? Vul dan hier de enquête in.

Invullen kan tot 6 april! Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden enkele cadeaubonnen ter waarde van € 20 verloot.

Wijkracht
Ook Wijkracht ziet het belang van scholing van vrijwilligers en mantelzorgers. De organisatie onderzoekt daarom de mogelijkheden om in Hengelo te komen tot het centraal aanbieden van scholing van vrijwilligers en mantelzorgers. Met het samenbrengen van het scholingsaanbod kunnen verschillende organisaties gezamenlijk cursussen, trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers organiseren. Het doel van deze bundeling van krachten is dat er een breder en diverser aanbod van scholing voor vrijwilligers en mantelzorgers in Hengelo beschikbaar komt.

Afstemming
Wijkracht wil dat het gezamenlijke aanbod van scholing beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom peilen de organisaties door middel van een online enquête de scholingsbehoefte van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook vragen zij in de enquête aan vrijwilligers en mantelzorgers naar hun mening over het samenvoegen van het aanbod. In hoeverre vinden zij dit wenselijk? Wat vinden zij hierbij belangrijk?

Wijkracht
Sinds 1 januari 2015 geldt de naam Wijkracht. Carintreggeland heeft voor haar Maatschappelijke Diensten dit nieuwe label geïntroduceerd. In Hengelo werkt Wijkracht samen met Stichting Informele Zorg Twente, SCALA Welzijn en Stichting Welzijn Ouderen Hengelo.