Op 1 juli gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in

15-03-2021

Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli aan de WBTR voldoen.  

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Daarnaast moet geregeld zijn dat een van de bestuurders niet meer stemrecht heeft dan de andere bestuurders samen, bestuurders met tegenstrijdige belangen niet mee doen met de beraadslagingen en de besluitvorming en dat er een ontstentenis en beletregeling is opgenomen in de statuten voor het geval het voltallige bestuur opstapt.

De statuten hoeven niet voor 1 juli te worden aangepast stichtingen en verenigingen hebben daarvoor nog 5 jaar de tijd. Achtergronden van de nieuwe wet zijn te vinden op www.wbtr.nl 
Bestuurders die willen checken wat de gevolgen zijn van de WBTR voor hun vereniging of stichting kunnen de checklist doorlopen die NOV heeft gemaakt: de WBTR checklist