Oplossingen gezocht: hoe krijgen sportclubs meer vrijwilligers?

28-05-2019

Het ministerie van VWS heeft een challenge uitgeschreven via Starthubs. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen of concepten die het aantal structurele vrijwilligers verhogen. Oplossingen en concepten die concrete handvatten bieden aan bestuurders, vrijwilligers en leden om te werken aan de aantrekkelijkheid van vrijwillige inzet bij de eigen sportclub, en die leiden tot structurele verbetering. Deze concepten kunnen ideeën uit andere sectoren zijn die toepasbaar worden gemaakt op de sport, maar het kunnen ook nieuwe ideeën zijn die we (in de sportsector) nog niet hebben gezien. 

Er is een pilotbudget van € 300.000,-- dat kan worden verdeeld over meerdere inzendingen.

Voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname, klik hier