Pitchen voor impact

14-08-2019

Zijn jullie als bewonersinitiatief klaar on door te groeien? Of pionieren jullie al een poosje en is het hoog tijd om de plannen eens stevig om papier te zetten en goed te presenteren.
Het trainingstraject van KNHM en LSA helpt je een stap verder. In 4 workshopdagen krijg je theoretische achtergrond en doe je veel praktische kennis op. In dit trainingstraject wordt gefocust op maatschappelijk vastgoed. Meedoen aan de training is interessant als jullie bezig zijn met de aankoop of overname van een leegstaand pand, een oude gymzaal of school. Of wanneer je (in de toekomst) het beheer/exploitatie van een buurthuis of ontmoetingsruimte op je neemt.

Klik hier voor meer informatie op