Regeling kleine Natuurprojecten Overijssel

4-02-2020

Deze regeling is van kracht van 1 januari t/m 31 december 2020 en voor zover het hiervoor beschikbare budget toereikend is.

https://www.cultuurfonds.nl/regeling-kleine-natuurprojecten