Roos van Elisabeth

24-08-2020

Dit jaar reikt het Elisabethfonds de Roos uit op donderdag 19 november in Deventer. Graag doet het bestuur een beroep op u om kandidaten aan te melden waarvan u vindt dat die voor de onderscheiding in aanmerking komen.

De Roos van Elisabeth wordt jaarlijks uitgereikt aan een project, persoon of instelling:

  • die op professionele basis bijgedragen heeft aan de re-integratie van de doelgroep;
  • die zich op vrijwillige basis succesvol heeft ingespannen voor de maatschappelijke integratie van ex-psychiatrische patiënten;
  • die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Tip: houd bij uw aanmelding in gedachten dat met de beschrijving/motivatie de jury ervan moet worden overtuigd dat dit een winnaar is! De afgelopen jaren waren sommige inzendingen zo beknopt beschreven dat de jury zich geen goed beeld kon vormen van waarin de kandidaat uitblonk, waardoor die kandidaat niet werd genomineerd. Het zou jammer zijn als dat voor uw aanmelding geldt. Beschrijf dus in uw aanmelding voldoende de kwaliteiten van de kandidaat. Voor het aanmeldformulier. Klik hier

Aanmelding kandidaten

U kunt uw aanmelding, bij voorkeur per e-mail, met behulp van bijgaand aanmeldingsformulier opsturen vóór 15 september. Aan de hand van de criteria wordt getoetst of uw kandidaat in aanmerking komt voor de Roos van Elisabeth.

Voor meer informatie over het Elisabethfonds verwijzen wij u graag naar onze website
www.st-elisabethfonds.nl. Daar treft u ook het jaarbericht aan en een overzicht van de prijswinnaars van voorgaande jaren.

Wanneer toekenning?

Winnaars worden op donderdagmiddag 19 november 2020 bekend gemaakt (de uitreiking vindt plaats op een nader te bepalen locatie in Deventer). Alle genomineerden worden uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst waar de Roos en de prijzen worden uitgereikt. De pers wordt hiervan op de hoogte gesteld.