Vanaf 1 juli eHerkenning 2+ voor de gratis VOG

14-04-2021

Alle organisaties die gebruik maken van de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers gebruiken nu voornamelijk een eHerkenning 1(EH1). Al deze organisaties moeten voor 1 juli een EH2+ aanvragen om de digitale VOG-aanvragen ook na 1 juli klaar te kunnen zetten. Vraag deze verhoging van de eHerkenning  tijdig aan en houdt er rekening mee dat u voor EH2+ een machtiging moet aanvragen.

Het verhogen van het bestaande eHerkenningsniveau moet geregeld worden via de eHer-kenningsleverancier. De leverancier brengt in kaart welke acties u moet ondernemen en wat de kosten zijn voor het hogere niveau. Tot en met 30 juni kunt u nog inloggen op MijnJustis via EH1. Heeft u recent een hoger eHerkenningsniveau aangeschaft, of bent u van plan dit op korte termijn te doen? Ook met dit hogere niveau kunt u inloggen op het bestaande VOG-aanvraagformulier voor werkgevers.

Meer weten?

Voor meer informatie over de stopzetting van EH1 en de nieuwe eHerkenningsniveaus van Justis kunt u terecht op www.justis.nl/eherkenning