Verantwoord en veilig vrijwilligers op je land

26-03-2015

Wie is verantwoordelijk voor vrijwilligers in de natuur en hoe laat je hen veilig werken? Onder meer deze vragen worden beantwoord in een uitgave van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

In de uitgave Praktische informatie en veiligheidsbeleid vrijwilligerswerk bos- en natuursector wordt allereerst een uiteenzetting gegeven van soorten samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld via een intermediair, soorten terreineigenaars/ -beheerders en soorten vrijwilligers(groepen).

U kunt de uitgave downloaden via: http://edepot.wur.nl/323623