Vrijwillige inzet goed geregeld

11-11-2021

Ga naar Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Met deze Zelfevaluatie helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Zo kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen waar ze goed in zijn:
de samenleving mooier maken!