Waarschuwing voor "Nationale Vrijwilligerscentrale"

18-12-2014

Graag willen we vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales waarschuwen voor een actie van de 'Nationale Vrijwilligerscentrale', een stichting die in juni 2014 is opgericht. Deze stichting stuurt flyers rond met een aanbod van Menzis en CZ voor een collectiviteitskorting voor vrijwilligers op de ziektekostenverzekering. CZ en Menzis hebben ons laten weten dat dit buiten hun medeweten om is gebeurd en dat het een ongeldig aanbod is, waar zij ook veel hinder van ondervinden.

Het aanbod wordt gedaan via de website www.vrijwilligersvoordeel.nl. Een mooie naam, maar in ieder geval deels een lege huls en wellicht wel helemaal. Het is erg moeilijk om informatie te krijgen over de 'Nationale Vrijwilligerscentrale'. Wat we wel weten is dat de website van de stichting bestaat uit gestolen informatie van www.beleidenvrijwilligerswerk.nl (een website die we met onze leden hebben gemaakt) en www.vrijwilligerswerk.nl.

Zonder verder in te gaan op de aard van deze stichting en de beweegredenen voor hun acties, willen we iedereen vragen deze informatie te verspreiden. Op die manier hopen we in ieder geval onnodig veel verwarring rondom de collectiviteitsverzekering te voorkomen.