Trainingen en cursussen voor vrijwilligers

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo valt onder Wijkracht. Bij Wijkracht kennen we de Wijkracht Academie. De Wijkracht Academie levert een positieve bijdrage aan het functioneren van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers! Ook vrijwilligers kunnen via de academie trainingen volgen. Klik voor het aanbod, de volledige informatie en eventuele aanmelding op de link: www.wijkrachtacademie.nl

Online trainingen voor vrijwilligers aangeboden door Humanitas

Vereniging Humanitas lanceert zes gratis online trainingen. De korte trainingen op de Humanitas-site zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen.

Sinds de decentralisaties in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de hulp van bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Uit onderzoek van de vereniging Humanitas en dertien andere vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties blijkt dat zij steeds meer hulpvragen krijgen. Ook krijgen ze vaker te maken met complexe situaties.

Humanitas biedt al jaren scholing en begeleiding aan de eigen 24.000 vrijwilligers. “Met de grote maatschappelijke veranderingen willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen gratis toegang geven tot een deel van onze trainingen”, vertelt Mirthe Biemans van Humanitas. “Iedere vrijwilliger maakt wel eens mee dat grenzen worden overschreden. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand je iedere dag belt? En hoe zorg je ervoor dat iemand niet van jou afhankelijk wordt, maar dat je juist bijdraagt aan zelfredzaamheid? Daarvoor geven deze trainingen handvatten.”

Humanitas ziet dat vrijwilligers en mantelzorgers een eigen waardevolle rol hebben naast de professionele hulpverlening. Zij hebben vaak meer tijd en aandacht voor de mensen die ze helpen en staan niet boven maar naast hen. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt. Daardoor ontstaat er een vertrouwensband die eraan bijdraagt dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en waardering voelen. De houding en vaardigheden van de vrijwilliger dragen bij aan het positieve effect van vrijwilligerswerk. Daarom investeert Humanitas in de scholing van vrijwilligers.

De online trainingen kunnen op deze website worden gevolgd. De onderwerpen van de trainingen zijn: grenzen stellen, omgaan met emoties, versterkende gesprekken, empowerment, netwerken versterken en vrijwilligers begeleiden. Deze onderwerpen zijn gekozen in samenspraak met dertien landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis, Mezzo en Kerk in Actie.

Nieuw: opleiding voor Hengelose vrijwilligers

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo biedt 50 vrijwilligers een MBO opleiding aan. Het gaat om de entree-opleiding die door het ROC van Twente aangeboden wordt.

De entree-opleiding is een assistent opleiding op MBO niveau 1. De opleiding is geschikt voor iedereen die nog geen diploma heeft en zich via scholing verder wil ontwikkelen. Dit wordt bereikt door een combinatie van leren en vrijwilligerswerk.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor alle Hengelose vrijwilligers zonder VMBO- of MBO diploma die zich graag verder willen ontwikkelen.

Wat zijn de voordelen voor vrijwilligersorganisaties?
* Geboden wordt een vraaggericht onderwijsprogramma. Er is veel ruimte voor maatwerk.
* Je hebt beter gekwalificeerde vrijwilligers. Verbetering van relevante competenties en daardoor verbetering van onder andere communicatie en samenwerking op de werkvloer.
* Je kunt je vrijwilligers beter of anders inzetten.
* Als organisatie lever je een bijdrage aan een Leven Lang Leren! Zeer maatschappelijk verantwoord.
*Het is mogelijk om de opleiding onder bepaalde voorwaarden kostenneutraal aan te bieden.
* Daarnaast bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. De subsidieregeling Praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers/vrijwilligersorganisaties tot het bieden van werkleerplaatsen en vrijwilligersplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van een vrijwilliger en bedraagt € 2.700,-- per studiejaar.

Wat heb je er aan als vrijwilliger of toekomstig vrijwilliger?
* Laagdrempelig leren samen met andere vrijwilligers.
* Het vrijwilligerswerk, wat je al doet of wilt gaan doen, wordt onderdeel van je opleiding.
* Je verbetert je werknemers- en vakvaardigheden, waardoor je je vrijwilligerswerk nog beter kunt uitvoeren, waardoor het nog leuker wordt.
* Je zelfvertrouwen wordt groter.
* Je sluit de opleiding af met een MBO diploma!

De opleiding
De entreeopleiding duurt 1 jaar. De theorie is 6 uur per week. Daarnaast is er 16 uur per week stage. Deze stage kan ook het vrijwilligerswerk zijn dat je nu al doet of wilt gaan doen.  Na afronding van de entree-opleiding ontvang je een diploma op MBO niveau 1 van het ROC van Twente. Daarmee ben je toelaatbaar tot een eventuele MBO niveau 2 opleiding.

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen.

Voor meer informatie klik hier voor de flyer.

Nieuwsgierig?
Ben je als vrijwilliger of organisatie geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Bel met Monique Vermeulen op telefoonnummer 06-47 14 79 07  of stuur een e-mail naar m.vermeulen@wijkracht.nl

Gratis cursussen via de Vrijwilligerswerk Academie

De Vrijwilligerswerk Academie biedt gratis cursussen voor vrijwilligersorganisaties aan. De cursussen verlopen geheel via internet. Je kunt dus deelnemen waar en wanneer het jou uitkomt! Voor het huidige aanbod klik op de link: www.vrijwilligerswerkacademie.nl