Crowdfunding voor sportverenigingen

www.crowdfundingvoorclubs.nl 

Crowdfunding voor clubs biedt een kant-en-klaar platform waarmee sportclubs direct geld in kunnen zamelen voor één of meerdere doelen. Het platform is eenvoudig aan de clubsite te koppelen.

www.steundeclub.nl

Steun de club is een nieuw crowdfundingplatform, ontstaan vanuit passie voor sport met als doel inkomsten te verkrijgen voor sportverenigingen.