Gratis digitale VOG

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo'n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of een geweldsdelict.

Op 1 juli 2021 vervalt voor overheidsdiensten het betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 1 (EH1). Vanaf die datum is voor het aanvragen van een digitale VOG via MijnJustis een eHerkenning 2+ (EH2+) nodig om de digitale VOG-aanvragen klaar te zetten.

Alle organisaties die gebruik maken van de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers gebruiken nu voornamelijk een eHerkenning 1(EH1). Al deze organinaties moeten voor 1 juli een EH2+ aanvragen om de digitale VOG-aanvragen ook na 1 juli klaar te kunnen zetten. Vraag deze verhoging van de eHerkenning  tijdig aan en houdt er rekening mee dat u voor EH2+ een machtiging moet aanvragen.
Het verhogen van het bestaande eHerkenningsniveau moet geregeld worden via de eHer-kenningsleverancier. De leverancier brengt in kaart welke acties u moet ondernemen en wat de kosten zijn voor het hogere niveau. Tot en met 30 juni kunt u nog inloggen op MijnJustis via EH1. Heeft u recent een hoger eHerkenningsniveau aangeschaft, of bent u van plan dit op korte termijn te doen? Ook met dit hogere niveau kunt u inloggen op het bestaande VOG-aanvraagformulier voor werkgevers.

Meer weten?

Voor meer informatie over de stopzetting van EH1 en de nieuwe eHerkenningsniveaus van Justis kunt u terecht op www.justis.nl/eherkenning