Handleiding Vrijwilligersbeleid Musea

In musea ligt de focus veelal op de collectie, exposities en evenementen. Toch is het belangrijk voor musea om na te denken over vrijwilligersbeleid. Voor een meerderheid van de musea zijn vrijwilligers namelijk onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen zij niet bestaan of bepaalde activiteiten niet doorgaan. Uit recent onderzoek blijkt dat veertig procent een tekort heeft aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie.

Movisie ontwikkelde daarom  de digitale publicatie "In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger. Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea".