Handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten

Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen zij hun meerwaarde optimaliseren?

De publicatie "Partners in participatie, handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten" bevat tips en handreikingen om dat voor elkaar te krijgen.

Lees hier de publicatie.