Motiveren vrijwilligers

Het werven van vrijwilligers is een continue proces, maar ook het behoud van vrijwilligers vraagt om constante aandacht. Om vrijwilligers te behouden is waarderen, stimuleren en motiveren belangrijk.

Hier een aantal tips:

>>Geef persoonlijke aandacht. Informeer eens hoe het met hem/haar gaat.
>>Stuur een kaartje bij verjaardagen en een attentie met bijvoorbeeld Kerstmis.
>>Organiseer een keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers.
>>Zorg voor een gezamenlijk en/of individueel overlegmoment.
>>Zorg dat de vrijwilliger hierdoor zijn ideeën en wensen in kan brengen.
>>Bekijk regelmatig (jaarlijks) met de vrijwilliger of diens takenpakket nog naar wens is.
>>Zorg voor voldoende werkzaamheden en duidelijkheid over die werkzaamheden.
>>Kom afspraken en beloften na, ook ten aanzien van de inhoud van het takenpakket.
>>Geef voldoende begeleiding. Vrijwilligers moeten in ieder geval altijd bij iemand terecht kunnen met hun vragen.
>>Neem de vrijwilliger serieus, dus ook zijn inbreng.
>>Informeer de vrijwilliger tijdig over veranderingen in de organisatie.