servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nlInformatieInfo voor organisatiesOnbetaald werk bij organisaties met winstoogmerk

Onbetaald werk bij organisaties met winstoogmerk

Iedereen die onbetaald bij een organisatie met winstoogmerk actief is, is geen vrijwilliger. Gevolg is dat diegenen niet onder de vrijwilligersverzekering vallen en ook geen gebruik kunnen maken van de vrijwilligersvergoeding. Elke betaling wordt gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden.

In de Wet op de loonbelasting wordt onder vrijwilliger verstaan: degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk. Dat zijn algemeen nut beogende instellingen (ANBI), organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen (vrijgesteld zijn) of een sociaal belang beogende instelling (SBBI) zijn en geen winst maken waarover vennootschapsbelasting betaald moet worden. Als een instelling niet voldoet aan deze voorwaarden, kunnen de medewerkers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Elke geldelijke vergoeding wordt gezien als loon waarover belasting betaald moet worden. De vrijwilliger is dan werknemer.

Met andere woorden: iemand die onverplicht en onbetaald arbeid verricht voor anderen in georganiseerd verband bij een organisatie die verplicht vennootschapsbelasting betaald, is geen vrijwilliger. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI of SBBI.

Bron: NOV/wet-en regelgeving