Provincie subsidie voor kleine culturele initiatieven

Het is mogelijk om bij de Provincie Overijssel subsidie aan te vragen voor kleine culturele initiatieven. Er is daarvoor een eigen fonds bij het Prins Bernard Cultuur Fonds in het leven geroepen: de KCIPO. Tot 2020 is er 595.000 euro beschikbaar.

Met dit geld kunnen zo'n 350 Overijssel cultuurprojecten worden gerealiseerd. En niet alleen van culturele organisaties, die een rechtspersoonsvorm kennen, zoals stichtingen en verenigingen, maar nu ook van personen die in een ander groepsverband werken, zoals wijken en buurten.

Voor deze verbreding van de doelgroep is gekozen, omdat in de praktijk blijkt dat mensen vaak minder traditioneel georganiseerd zijn. En via deze weg kan deze doelgroep toch worden bereikt.

Voor meer informatie en het aanvragen, klik hier.