Op 2014 is NOC*NSF gestart met de campagne "Laat je sportclub niet in zijn hemd staan"
Deze campagne beoogde zoveel mogelijk goede ideeën te verzamelen om sportclubs vooruit te helpen in deze lastige tijden.

Lees hier een aantal leuke ideeën van verenigingen voor het werven van vrijwilligers.

Vrijwilligers in de sport

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in veel sportorganisaties, ook als de sportorganisatie gebruikmaakt van betaalde krachten. Het is daarom belangrijk goed voor de vrijwilligers te zorgen. Deze zorg verschilt niet veel van de zorg voor werknemers. Onderstaand vindt u informatie over verschillende onderwerpen waarmee de sportorganisatie te maken kan krijgen, zoals het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst, het betalen van (onkosten)vergoedingen en het zorgen voor een veilige werkplek. Klik op het onderwerp voor doorverwijzing.

 

Vrijwilligerswijzer

Sportsubsidiewijzer

De Sportsubsidiewijzer is ontworpen door de NOC*NSF en is een handige interactieve tool die je snel en eenvoudig aan de hand van enkele vragen in staat stelt regelingen te vinden die aansluiten op jouw beleids- en projectdoelen.

De subsidies in de Sportsubsidiewijzer betreffen niet alleen zuiver op sport gerichte programma's. Ook de subsidies die betrekking hebben op raakvlakken van de sport - zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie- zijn opgenomen.

Voor meer informatie, klik op Sportsubsidiewijzer

Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwing

Bestuurders van sportorganisaties kunnen zelf aan de slag met vraagstukken als diversiteit, samenwerking e.d. De Toolkit Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwing geeft handige informatie, tips en handvatten voor bewustwording en actie. Klik hier voor de toolkit.

 

 

Kennis over sport en bewegen

Alle kennis over sport en bewegen op één plek. Een initiatief van het ministerie van VWS.
Ga naar: http://www.allesoversport.nl/

Sportservice Overijssel

Sportservice Overijssel is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen. Samen met vele partners werken wij continu aan de randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk sportklimaat in Overijssel.

Een modern sport- en beweegbeleid bereiken we middels samenwerking tussen de Provincie Overijssel, provinciale en lokale sportorganisaties en gemeenten.
Sportservice Overijssel biedt advies en ondersteuning aan deze partijen. Een belangrijke taak die wij willen vervullen is die van makelaar en schakelaar.

Voor alle informatie: www.sportserviceoverijssel.nl

Sport.nl/voorclubs

Sport.nl/voorclubs is de plek voor sportclubs met allerlei praktische sporttak overstijgende informatie om je club succesvol te runnen. Je vindt hier actueel nieuws en goede voorbeelden die jou kunnen inspireren met de club een volgende stap te maken.

De website is een initiatief van diverse sportbonden, NOC*NSF en Arko Sports Media.