Voorkomen van fraude

Elke organisatie heeft te maken met geld
Wanneer u over het beheer geen zorgvuldige afspraken maakt, kan dat leiden tot misbruik en fraude. Vereniging NOV biedt haar leden een overzicht aan van eenvoudige maatregelen om fraude binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan. Waar u "vereniging" leest, kan ook "stichting" staan.

Noodzaak van een veilige organisatie
Hoewel het voor de hand ligt dat je fraude moet voorkomen, omschrijven we eerst kort de noodzaak om goede maatregelen door te voeren.

Met beheer van geld moet u voorzichtig omgaan omdat:
1) veelal leden en/of begunstigers (donateurs/sponsors) dit geld bij elkaar brengen. Zij hebben recht op goed beheer van de bijdragen die zij aan de vereniging geven;
2) het voorbestaan van de vereniging in gevaar komt als geld verdwijnt;
3) u vrijwilligers die met geld omgaan (waaronder penningmeester) simpelweg niet in de verleiding moet brengen zichzelf door fraude te verrijken;
4) bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn als het bestuur onvoldoende maatregelen heeft genomen om fraude te voorkomen.

Alle reden dus om het risico van fraude maximaal te beperken. 

Klik hier voor de uitgebreide folder van het NOV.