Vrijwilligersbeleid

De juiste persoon op de juiste plek. Hoe krijgt u dat goed voor elkaar? Hoe houdt u uw vrijwilligers gemotiveerd en hoe behoudt u ze voor uw organisatie? Hoe speelt u in op de motivatie van uw vrijwilligers en uit u waardering? Waarom werken we met vrijwilligers? Welke taken en verantwoordelijkheden hebben vrijwilligers? Hoe begeleiden we vrijwilligers?

Antwoord op de vragen
In het vrijwilligersbeleid geeft u als organisatie antwoord op deze vragen. En dit beleid is vervolgens het uitgangspunt voor de omgang met vrijwilligers.
Het kernaspect van werken met vrijwilligers, en daarmee ook van vrijwilligersbeleid, is 'Management van motivatie'.

Management van motivatie
Goed management zit in het ervoor zorg dragen dat de vrijwilliger zijn/haar doelen binnen uw organisatie kan verwezenlijken en dat daarmee eveneens de doelen van de organisatie bereikt worden. Dit vraagt een zekere mate van flexibiliteit en oog voor de wensen en capaciteiten van vrijwilligers. Maar wie hier goed mee om kan gaan is aantrekkelijk voor vrijwilligers en daarmee succesvol in het werven!

Maak werk van het vrijwilligersbeleid van de organisatie en zorg hiermee dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek zit.