Wet- en regelgeving

Het werken met vrijwilligers gaat in Nederland gepaard met verschillende wetten en regelgeving. Dit aantal wetten en regels is nog steeds groeiende.

Wilt u meer weten over de wetten en regels? Denk daarbij aan arboregels, belastingen, aansprakelijkheid en meer. Neemt u dan even een kijkje op de website van vrijwilligerswerk.nl.

 

 

Leeftijd en vrijwilligerswerk: veel gestelde vragen

1. Waarom zijn er speciale regels voor arbeid door jongeren?

Jongeren behoren op school te zitten en in principe niet te werken. Een bijbaan geeft scholieren de gelegenheid om (werk)ervaring op te doen en wat geld te verdienen. In geen geval mogen de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van jongeren gevaar lopen. En ook de schoolprestaties mogen er niet onder lijden. Daarom bestaan er speciale regels voor arbeid door jongeren. Regels over het soort werk dat jongeren afhankelijk van hun leeftijd mogen doen. En regels over wanneer en hoe lang jongeren mogen werken. 

2. Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken?

Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat ze alleen onder voorwaarden mogen werken buiten schooltijd en in vakanties. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Wel zijn er voor werknemers van 16 en 17 jaar speciale regels. Zo mogen jongeren geen werk doen dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Zowel de werkgever als de ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van het kind. Bij ernstig letsel door het werk kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Als werkgever bent u verplicht alle gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in uw bedrijf te inventariseren en op te schrijven. 

3. Mogen jongeren in het weekend en ‘s avonds stages uitvoeren?

In de arbowet zijn grenzen aangegeven van inzet van jongeren. Die grenzen verschillen per leeftijd. Voor jongeren onder de 15 jaar is niet toegestaan om op zondag te werken of stage te lopen. Voor leerlingen van 15 jaar en ouder mag dat wel, al zijn er ook voor hen beperkingen (die per leeftijd verschillen). Ook zijn er grenzen aan ’s avonds werken. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen klussen doen tot 19.00 uur ’s avonds. Voor een volledig overzicht, kijk ook op de website jongerenloket.szw.nl (klik op ‘werk en loopbaan’ en vervolgens op ‘jongeren en werk’). 

4. Als leerlingen stage lopen, moeten ze dan stoppen met hun betaalde bijbaan?

De arbowetgeving is altijd van toepassing. Hierin staat dat jongeren van 13 en 14 in een schoolweek nooit meer dan 2 uur per dag, of 12 uur per week mogen werken naast het volgen van hun lessen (die ook als ‘werktijd’ geldt). Dus als scholieren naast school nog een baantje hebben, zouden ze met een maatschappelijke stage over die uren heen kunnen gaan. In totaal mogen 13 en 14-jarigen 7 uur per dag en 35 uur per week werken. Schooltijd telt hierbij mee als werktijd en op zondag mag niet gewerkt worden. Een maatschappelijke stage kan dus betekenen dat er even geen tijd is voor bijbaantjes. 

5. Mogen jongeren van 16 of 17 na school werken?

Jongeren mogen 9 uur per dag werken maar de uren die ze naar school gaat tellen ook mee! Heb je op een dag 5 uur school dan kun je nog 4 uur na schooltijd werken. Je mag per week 45 uur werken, ook hier tellen je schooluren mee. In een periode van 4 weken mag je niet meer dan 160 uur werken en ook hier tellen je schooluren weer mee. 

6. Waar kan ik klagen over de leeftijdsdiscriminatie? 

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt vanwege zijn leeftijd kan zijn zaak voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Deze commissie onderzoekt de klacht en doet vervolgens uitspraak, deze uitspraak is een advies en is niet bindend. Houdt de werkgever zich niet aan het advies van de CGB dan kan de benadeelde naar de rechter stappen, een rechter kan wel een bindende uitspraak doen. Rechters hechten grote waarde aan een uitspraak van de CGB en zullen het advies van de CGB meestal volgen. Voor de CGB kan iedereen zelf procederen, een advocaat in de arm nemen is niet verplicht.