Medezeggenschap voor vrijwilligers

Handreiking Medezeggenschap van Vrijwilligers beschikbaar

De afgelopen jaren is gebleken dat er bij veel organisaties vragen leven over het organiseren van medezeggenschap van vrijwilligers. In 2014 en 2015 hebben vertegenwoordigers en vrijwilligers van 40 organisaties deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten over medezeggenschap en andere vormen van inspraak van vrijwilligers met als resultaat de website www.medezeggenschapvrijwilligers.nl. 

De netwerkbijeenkomsten waren bedoeld om kennis en ervaringen te delen, en om vragen over het onderwerp op te halen. Vragen die naar boven kwamen waren bijvoorbeeld: Zijn er ook andere manieren van meepraten en meedenken dan een vrijwilligersraad? Moeten we eigenlijk wel spreken van medezeggenschap? Hoe krijg je de vrijwilligers, die toch al zoveel doen, zover dat ze ook nog hun ideeën en ervaringen komen delen met de organisatie? Wat betekent invloed op het beleid? Hoe kunnen we als vrijwilligers het werk van de organisatie nog beter over het voetlicht brengen? Hoe bereiken we als vrijwilligersraad onze achterban?

Het resultaat

Het resultaat van het project is een handreiking over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming. De handreiking heeft de vorm gekregen van een website. De site is te vinden op www.medezeggenschapvrijwilligers.nl. U kunt daar ook de handleiding downloaden: http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/downloads.

Op de website vindt u informatie over formele, minder formele en informele vormen van participatie van vrijwilligers in de besluitvorming. De informatie wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van organisaties. Daarnaast geeft de site tips bij het organiseren van de verschillende vormen.

Bron: NOV 28 september 2015