servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nlInformatieInformatie voor bewonersinitiatieven en burgerinitiatieven

Buurtinitiatieven

Klik hier voor een handig boekje met tips voor het opzetten van buurt of dorp initiatieven.

Digitale gids voor burgerinitiatieven

Nieuwe Noaber 2.0

Wijkracht wil graag, samen met inwoners van Hengelo, de website van de Nieuwe Noaber een nieuwe functie geven. Namelijk die van gidsfunctie. Een digitale gids waar inwoners van Hengelo alle burgerinitiatieven zien. Met dit overzicht wil Wijkracht inwoners inspireren en motiveren om ook zelf initiatieven op te zetten of waar mogelijk aan te sluiten bij een bestaand initiatief.

2.0
Nieuwe Noaber 2.0 moet een platform worden waar burgerinitiatieven overzichtelijk staan weergegeven. Het gaat dan om (groepen) mensen die zich vrijwillig inzetten om elkaar en anderen te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan buurtapps in het kader van buurtpreventie of initiatieven die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Of onderlinge afspraken die mensen in een straat maken om op elkaar te letten en zo nodig voor iemand te zorgen. Maar ook initiatieven gericht op ontmoeting, het versterken van onderlinge banden en initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren zijn welkom bij Nieuwe Noaber 2.0. Belangrijkste voorwaarde: de initiatieven vinden met gesloten beurs plaats.

Aanmelden initiatieven
Wijkracht nodigt inwoners van Hengelo uit om de initiatieven die er in de buurt zijn aan hen door te geven. Dit kan via een digitaal formulier dat op www.wijkrachthengelo.nl te vinden is. (zie ‘wij bieden/nieuwe noaber’). In de verschillende wijkcentra liggen ook aanmeldformulieren die ingevuld kunnen worden. Op het formulier staat vermeld waar het vervolgens naartoe gestuurd mag worden.

De initiatieven worden in het voorjaar op wijkniveau op de vernieuwde website van de Nieuwe Noaber geplaatst.

Oog voor elkaar
De Nieuwe Noaber richt zich op inwoners van Hengelo, jong en oud. Dit initiatief is bedoeld om een  beweging op gang te helpen, waarin inwoners gestimuleerd worden (meer) oog en oor voor elkaar te krijgen. Omzien naar elkaar. Een helpende hand bieden of vragen bij kleine alledaagse dingen, maar ook iets voor de leefbaarheid in je buurt willen doen samen met buurtgenoten.

Wijkracht faciliteert de website van de Nieuwe Noaber en vormt een onlineteam van vrijwilligers, die de vinger aan de pols gaat houden en samen met inwoners meebouwt aan de digitale Nieuwe Noaber Gids.