Nomineren: kleine moeite, grote waardering voor de vrijwilliger!!!!

“De vader van Jeroen helpt altijd mee de kleedkamers schoon te maken bij de voetbalclub waar Jeroen voetbalt.”

“Als je Agnes niet thuis aantreft, dan is ze zeker in het verzorgingstehuis. Daar helpt ze regelmatig mee of ze gaat een eindje wandelen met een bewoner.”

Dit zijn een paar voorbeelden van vrijwilligerswerk. Kent u ook iemand die zich inzet voor een sportclub, vereniging of organisatie?

Waarom zou u een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep nomineren?
Klik hier.

Dan hebt u nu de kans om deze persoon in het zonnetje te zetten door hem of haar te nomineren voor een vrijwilligersprijs. Ook kunnen er groepen genomineerd worden. Er dient dan wel een afgevaardigde van deze groep benoemd te worden. Op het formulier kan dit aangegeven worden. De prijs bestaat uit een mooi geldbedrag, een award en heel veel erkenning en waardering. Organisaties en individuen kunnen vrijwilligers nomineren. Zij geven aan wat de (groep) vrijwilliger(s) zo bijzonder maakt. Waarom verdient hij/zij de award? Een deskundige jury beoordeelt de nominaties en kiest per categorie drie prijswinnaars.

Categorieën
In 2019 zijn er vier categorieën:
>> Educatie, Zorg & Welzijn
>> Samenleving 
>> Sport & Cultuur 
>> Jonge vrijwilliger

Per categorie kennen we drie awards toe; 
1e prijs € 500,-- 2e prijs € 300,-- en de 3e prijs € 200,--

Het geldbedrag gebruiken de winnaars voor een project binnen de organisatie waar ze als vrijwilliger actief zijn. 

Overtuig u er wel van dat nomineren op prijs wordt gesteld door betrokkene(n).
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk neemt contact op met de genomineerde of afgevaardigde om betrokkene op de hoogte te stellen en uit te nodigen voor het Vrijwilligersfeest.

Uw vrijwilliger doet het voor uw organisatie. Nu kunt u wat voor uw vrijwilliger doen. Nomineer haar/hem!